200 statečných

Hledáme 200 statečných osob, uskupení osob, organizací, f irem, škol, spolků… které by byly ochotny podílet se na zajímavém projektu sociální pomoci v obci Hrádek.
V této budově byl postaven projekt pomoci sociálně slabším občanům, vesměs matkám samoživitelkám.

Hledáme touto cestou 200 dárců, kteří by byli ochotni přispívat minimálně 100 Kč měsíčně na provoz tohoto zařízení, které není financováno ze státního rozpočtu, ale pouze dobrovolnými dary. Můžeš přispívat i vyšší částkou na tento účet:

190217541/0300
variabilní symbol: 200

 

O projektu

  • dům sociálního bydlení je provozován v obci Hrádek od ledna 2012 s celkovou kapacitou 11 bytů 1+kk a 2+kk
  • součástí komplexu CB Hrádek jsou místnosti pro společné setkávání nejen dětí, ale i rodin, které chceme dále rozvíjet
  • v současnosti je zde ubytováno celkem 11 dětí ve věku od 1 roku do 18 let, které žiji v neúplné rodině bez otce
  • chceme zřídit pracovní místo pro člověka, který by se těmto neúplným rodinám věnoval a pomáhal jim s problémy, které musejí zvládat
  • stát tyto aktivity nefinancuje proto bychom chtěli oslovit ochotné lidi, kterým není lhostejný osud děti z neúplných rodin
  • z výše uvedených důvodů hledáme ochotné dárce, kteří by se chtěli na našem projektu podílet finanční výpomoci, přivítáme jakoukoliv pomoc, stálou i jednorázovou
  • UVĚDOMME SI, ŽE DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST A SPRÁVNOU
    VÝCHOVOU A VEDENÍM SI PŘEDCHÁZÍME BUDOUCÍ PROBLÉMY!
  • DĚKUJEME VŠEM OCHOTNÝM DÁRCŮM

Kontaktni osoby: Robert Cieślar, tel. 724 586 550, e-mail: robert@naskale.info