Sociální služba

Posláním Domova je poskytnout bydlení a služby sociálně znevýhodněným osobám bydlícím v obci Hrádek a blízkém okolí. K naplnění tohoto poslání Sbor Církve bratrské vybudoval objekt ve kterém na II. – IV. NP je situováno 5 jednopokojových a 6 dvoupokojových bytových jednotek s příslušenstvím. Z tohoto počtu jsou 4 bytové jednotky upravitelné.
Obytné prostory situované na V.NP a v podkroví slouží ke krátkodobým rekondičním pobytům a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Se žadateli o trvalé bydlení budou uzavírané nájemní smlouvy k sociálním bytům dle Nařízení vlády č.333/2009 Sb. a 228/2010 Zřizovatelem zařízení a poskytovatelem služeb je Sbor Církve bratrské v Hrádku.