Komunitní centrum Wila

  • Tento projekt je spolufinancován exropskou unií z integrovaného regionálního operačního programu, pod názvem: Z hradečku do reality, číslo prodektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0009510. 
  • Projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci výzvy MAS Jablunkovsko

  • Projektem je dokončení a vybavení nevyužitých prostorů v areálu Církve bratrské Hrádek se záměrem vytvoření komunitního centra. Cílem využití Komunitního centra Wila (dále jen KC Wila) je poskytování a realizování společenských, volnočasových, vzdělávacích, kulturních, zájmových a sociálně-aktivizačních činností, které mimo jiné přispějí k sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením (např. osoby zdravotně znevýhodněné, osoby požívající starobní či invalidní důchod, matky-samoživitelky a další). Cílovou skupinou je také široká veřejnost, zejména pak obyvatelé obce Hrádek. KC Wila poskytne zázemí pro 15 osob, správu KC Wila zajišťuje sociální pracovník CB Hrádek.