Dechový orchestr Církve Bratrské Hrádek

Kdo jsme

Začátek působení dechového orchestru je datován od roku 1912, kdy několik amatérských hudebníků z různých okolních sborů se rozhodlo vyjadřovat vděčnost Pánu Bohu za spasení. Scházeli se na zkouškách u br. Brózdy v Tyře. Neměli hudební vzdělání, avšak v jejich srdcích byla touha vyjádřit lásku k Pánu Ježíši a pro oslavu Jeho jména byli ochotni věnovat svůj čas i prostředky. Koupili hudební nástroje a pod vedením br. Jana Kohóta začali nacvičovat duchovní písně. Br. Jan připravoval notový materiál a učil další bratry, kteří se postupně ke skupině přidávali. Během 3 let se skupina rozrostla na 12 členů.Po předčasném odchodu dirigenta, se vedením orchestru ujal br. Glajcar. Je autorem několika písní ze zpěvníku Śpiewnik Pielgrzyma. Pro potřeby dechovky aranžoval písně z Harfy, Evangelického zpěvníku a další ruské a německé písně. Poprvé dechový orchestr vystoupil v roce 1916 při příležitosti konání třetího sjezdu mládeže.V meziválečném období orchestr působil také v rámci evangelické církve. Začátkem 30-tých let se těžiště práce přesunulo do sboru v Hrádku, i když v orchestru ještě stále působili bratří ze Suché, Žukova a Nebor. Duchovní písně s doprovodem dechového orchestru se staly nedílnou součástí nejen výročních slavností, ale všech shromáždění.

V období II. světové války byla veškerá církevní činnost zakázána včetně dechové hudby a modlitebna v Hrádku uzavřena.

Po válce začalo nové období v dějinách dechové hudby. Orchestr se rozrostl na 20 členů. Vedení se ujal br. Pavel Heczko, který byl hudebně vzdělaný a odsloužil základní vojenskou službu u vojenské dechové hudby. Vyučoval mladé hudebníky hry na dechové nástroje, aranžoval nové písně a duchovní skladby. V té době orchestr spolu s pěveckým sborem začal navštěvovat některé sbory bratrských církví v NDR, Polsku a na Slovensku. Začátkem 70-tých let orchestr společně s pěveckým sborem nahrál LP desku – „Wezwanie“, v roce 1980 se zúčastnil slavnostních bohoslužeb v Praze u příležitosti 100 let založení Církve bratrské.

V  roce 1989 dirigování dechové hudby CB Hrádek převzal mladý člen orchestru br. Jan Konderla po dlouholetém dirigentu br. Pavlu Heczkovi. Ten do pozdního stáří upravoval a aranžoval duchovní písně a skladby. Tuto práci postupně převzal klarinetista br. Karel Bocek, který aranžoval skladby jak pro dechový orchestr, tak pro menší dechová uskupení.

V roce 1991 se dechový orchestr zúčastnil poprvé Festivalu křesťanských dechových hudeb ve Slezsku. Pro tyto koncerty jsou vydávané noty, které orchestr do současnosti využívá. Také svou duchovní hudbou obohatil několik veřejných oslav v obci Hrádek.

Období let 2000 až 2010 bylo poznamenané ukončením služby většiny starších hudebníků a nástupem nejmladší, již třetí a čtvrté generace. V současné době má orchestr 15 členů. Poprvé v historii členem orchestru je také jedna sestra, která hraje na bicí soupravu.

Dechovka příležitostně vystupuje například na setkání seniorů na Slovensku, na sborových dnech Kościoła Zielonoświątkowego (KZ) ve Wiśle v Polsku, při návštěvách křesťanských sborů, a u různých příležitostí v našem sboru. Část hudebníků pravidelně doprovází pěvecký sbor na jeho vystoupeních u nás i v zahraničí.

Od roku 2017 spolupracujeme s dechovým orchestrem KZ z Wisły a spolupodílíme se na některých společných vystoupeních. Každoročně pořádáme setkání se všemi bývalými hudebníky z orchestru, na kterém bilancujeme prožitý rok.

Cílem této služby je budovat v orchestru kolektiv, který bude požehnáním v našem sboru nejen prostřednictvím hudby, ale i svými osobními životy a také všude tam, kde žijeme, pracujeme nebo se vzděláváme. Přáním pro všechny členy orchestru je, aby byli vytrvali a zdokonalovali se v muzice, hledali Boží blízkost ve svých životech a hudba byla projevem vděčnosti a chvály našemu Pánu Bohu.