Chvály

V průběhu uctívání… Bůh zjevuje svou přítomnost lidem. – C. S. Lewis

 

Význam chval

O čem to je

Každý z nás je obdařen nějakými talenty. V historii bylo chápání hudby a umění vůbec dost proměnlivé. To, co jednou bylo zavrhované, v jiné době bylo uznávané a rozvíjené. Stejně tak i křesťanská hudba se vyvíjela, ale často zase degradovala. Věříme, že hudba je dar od Boha. Objevuje se v Bibli v různém kontextu. Například čteme o tom, že v nebi zní Boží chvála NON-STOP. V jiném místě čteme o tom, jak Izrael uctíval našeho Boha (a že to musel být rachot). 

Chvály jsou nedílnou součástí našich schromáždění. Je to čas, kdy společně, všechny generace, můžeme zpívat a vzdávat chválu našemu Bohu. Je to čas, kdy se společně můžeme učit a vstupovat do jeho přítomnosti. Je to čas, kdy nejde o nás, ale o Něj.

Není to o hudbě, ale o nastavení srdce

Kapely

Naše týmy

Kapela Marek

Kapela byla založena v roce 2009. V našem sboru nefungovala žádná chválící skupina. V té době vznikla v srdcích jednoho manželského páru touha sloužit tímto způsobem našemu Pánu. Na základě tohoto podnětu byli osloveni 2 další mladí lidé a kapela započala svou službu – jako úplní amatéři, ale s upřímnou touhou v srdcích, jako 4 mladí lidé, kteří službu chval přijali jako službu pro jejich životy.

V posledním roce se výraznou posilou skupiny stal manželský pár, který se přestěhoval do našeho regionu a začal navštěvovat náš sbor.

Repertoár kapely je především tvořen hity, které se u nás ujaly během posledních let.

 

NDK

Kapela začala působit v roce 2014. Ve sboru v té době fungovala pouze jedna chválící kapela. Skupina mládežníků se rozhodla založit druhé uskupení, které by jí pomohlo. Složení kapely se v průběhu let měnilo, ale zápal jejích členů rostl.

Dnes má kapela za sebou několik misijních výjezdů do zahraničí, koncerty na různých křesťanských akcích a organizuje večery chval.

Žánr kapely je pestrý. V repertoáru najdeme písně například od hudební kapely Hillsong, Newsboys, M.W. Smithe nebo písně od Chrise Tomlina.

Cíl

Proč uctívat

Toužíme, aby oslava našeho Pána Ježíše měla své významné místo v bohoslužbách v našem sboru. Chceme být těmi, kteří zvou celý náš sbor k této vznešené činnosti.
Věříme, že Bůh se bude přiznávat, když k němu budeme přistupovat opravdově. Toužíme, aby se uctívání stávalo mnohem více součástí našich životů, aby naše služba ještě věrněji vyjadřovala to, co prožíváme s Ježíšem.