Mise pro život

Náplň naší služby

Na Ukrajině v Zakarpatské oblasti pomáháme praktickou pomocí sociálně slabým rodinám s dětmi, vdovám, starým a nemocným lidem, dětem v dětských domovech, nemocnicích a vesnických školách v horských oblastech.
Těmto potřebným přivážíme potraviny, oblečení, boty, ložní prádlo, kuchyňské potřeby, hračky, školní potřeby, zdravotní pomůcky apod.
Pro děti pořádáme křesťanské programy, výlety, dětský klub a podílíme se na vaření pro ty nejchudší.

Děti

Dětské tábory
Dětské kluby

Potravinová pomoc

Návštěvy chudých vdov v odlehlých horských oblastech

Pomoc rodinám

Sociální pomoc rodinám s dětmi v nouzi

Proč to děláme?

Tato praktická pomoc nám otevírá srdce lidí k zvěstovaní dobré zprávy – EVANGELIA Ježíše Krista. Všem, společně s praktickou pomocí, můžeme vydávat svědectví a říci, že je má Bůh rád a má pro ně naději do budoucnosti.

Spolupodílet se na službě na Ukrajině můžete přispěním na účet diakonie CB Hrádek: číslo účtu: 2901408176/2010 variabilní symbol: 2016