Mládež

Kdo jsme

Jsme parta mladých lidí, kteří rádi tráví společný čas a jsou otevření pro všechny, kteří se k nám chtějí připojit. Hlavním důvodem naších setkávání je pohled na život, který v dnešním světě není až tak populární. Zejména se snažíme přemýšlet nad tím, jaký smysl má náš život. Co můžeme dělat pro to, abychom žili život podle toho, čemu věříme? Díky tomu chceme měnit sebe a své blízké, a to vše z lásky ke Kristu.

Společné aktivity

Setkáváme se také pro to, že máme společné zájmy: sportujeme, zpíváme, chodíme na hory nebo vymýšlíme různé volnočasové aktivity.

Pravidelné setkání

Každou sobotu v 18:00

Nekopeme sami za sebe

 Naše společenství spadá pod denominaci Církve Bratrské, která je křesťanskou církví, věřící v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha Svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává.

Jádro naší skupiny tvoří lidé ve věku 16-27 let. Setkáváme se v sobotu v 18:00 v naší klubovně, která se nachází v prostorách Církve Bratrské v Hrádku. Na tyto pravidelná setkávání se nás schází kolem 15-20 osob. Mimo pravidelná setkávání jezdíme také každý rok na letní pobyt. Dvakrát ročně organizujeme regionální setkání pro mladé. Účastníme se, jak regionálních, tak i celorepublikových sjezdů mládeže.