Semináře CBH BEST

Projekt prevence a vzdělávání

CBH BEST – Projekt prevence a vzdělávání

CBH BEST je projekt zaměřený na podporu vůdcovství a budování vedoucích. Dále se zaměřuje na duchovní růst společenství a osobní a duchovní růst jednotlivců. Další oblastí je služba mladé generaci v rámci primární prevence mladé generace na základních a středních školách a v organizacích věnujících se mladé generaci. V neposlední řadě se věnuje podpoře romských vedoucích na Zakarpatské Ukrajině. CBH BEST pracuje pod záštitou Diakonie Církve bratrské v Hrádku.

Slavoj Raszka, kazatel Církve bratrské

Nástroji pro tuto činnost jsou:

  • Semináře
  • Přednášky a besedy
  • Workshopy a koučink

Naše vize:

Pomáhat lidem růst v osobním, profesním i duchovním životě.

Naše poslání:

B…Budování – Podpora vůdcovství a klíčových vedoucích. Podpora osobního a duchovního růstu, podpora růstu společenství.

E…Efektivita – Být efektivní a úspěšní v tom, co děláme, a to v osobním životě, ve službě druhým i ve veřejné službě. Budování týmové práce a pomoc v hledání vize a nasměrování společenství.

S…Studium – Studium Božího slova do hloubky. Studium základů a růstu v Ježíši Kristu. Studium náročných a aktuálních témat a otevírání témat, o kterých se málo mluví.

T…Trénink – Povolávání, vyučování a příprava nových služebníků, vedoucích a lektorů. Prevence na školách, školení rodičů, učitelů a široké veřejnosti

Nabídka seminářů, přednášek a workshopů

Leadership

Podpora a budování vůdcovství a osobního růstu

Duchovní růst a studium Božího slova

ACET

Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Teenagers

Služba mladé generaci

Ukrajina

Misijní a diakonická služba na Ukrajině