Nedělní školky

Děti jsou naše budoucnost

Nejen našeho sboru, ale nás všech lidí na světě…proto jsou pro nás velmi důležité. Dětem vyprávíme Biblické příběhy, ze kterých dodnes mohou čerpat užitečné rady a příklady. Radíme jim a povzbuzujeme je v různých životních otázkách a situacích.

Našim cílem je dětem ukázat na Ježíše, jak být jeho následovníkem

 

Společně studujeme Boží slovo a ukazujeme, jak jít s Bohem každý den, co dělat, když nám není do smíchu, jak si navzájem pomáhat nebo jak moc máme milovat a ctít Boha i své rodiče. Témata jsou uzpůsobena schopnostem dětí daného věku. Snažíme se v každé skupině vytvořit zajímavou a zábavnou atmosféru.

Starší s mladšími? Kdepak.

Dělíme se do 3 věkových skupin

4-6 let

7-9 let

10-12 let