Biblické verše na rok 2023  
ZBÓR Řim 6; 14
STARŠOVSTVO Jan 15; 15-16
MLÁDEŽ Izaiaš 60; 2
DOROST Žalm 141; 3-4
ŠKOLKA Izaiaš 43; 25
CHÓR Jakub 5; 7-8
DECHOVKA Jan 4; 23
CHVÁLICÍ SKUPINY  Ez 36; 26-27
DIAKONIE Žalm 12; 7
SESTRY Izaiáš 53; 6
MAMINKY Izaiaš 53; 4-5
LEGÁČEK 2. Moj 4; 11-12
MODLITEBNÍ Jeremiaš 31; 9
SMYCZKI Daniel 9; 18